104

לחמנית אצבע – קמח מלא

114

באגט – קמח מלא

120

לחמנית אצבע (מזונות) – קמח מלא

122

לחמנית ביס – קמח מלא

638

חלה מקמח מלא – קל

651

לחמנית ביס מזונות – סובין

652

לחמנית ביס סובין – קשר