MG_9347

חלת עונג שבת

8678

חלת שנה טובה

0199

חלת שער הפרנסה

0198

חלת מזל-טוב 25

0197

חלת ענק לבר-מצוה

0196

חלת תודה

902

חג שבועות שמח

901

חלת עץ חיים

680

חלה בצורת כינור

634

חלה בצורת חנוכיה

663

חלה קלועה בצורת מפתח

727

חלת מזל טוב

679

חלת תפילין עם כיתוב

674

חלת בייגל לחתן – פרג

673

חלת בייגל לחתן

672

חלה בצורת זר פרחים

511

חלה בצורת מספרים – 12

510

חלה בצורת מספרים – 13

507

חלה בצורת שטריימל – קטן

508

חלה בצורת שטריימל – בינוני

725

חלה X8

726

חלה בצורת כינור – קטן

500

חלה – מעמד לבקבוק יין

503

חלה בצורת לב

501

חלה בצורת דג

502

חלה בצורת ענבים