הפרשת חלה

הסגולה המפורסמת: הפרשת חלה ב"מאפיית הצבי"

מצות "הפרשת חלה", היא אחת המצוות המיוחדות שנשות ישראל מקיימות. מצוה זו ידועה בסגולתה, ובברכה המיוחדת שיש בה לנשים המקיימות אותה.

זמן הפרשת חלה הוא זמן נעלה, בו ניתן להעתיר ולבקש את משאלות הלב. נשות ישראל נהגו לקיים את המצוה לקראת שבת, ולכל הפחות פעם אחת בשנה – בעשרת ימי תשובה. נשים אף נהגו לתת סכום כסף לצדקה לפני הפרשת חלה, כסגולה להתברך בכל טוב.

סגולה מיוחדת ישנה לנשים מעוברות המקיימות את מצות "הפרשת חלה", בפרט בחודש התשיעי להריון. רבנים וגדולי הדור ממליצים לנשים לקיים את המצוה בחודש זה, כסגולה ללידה קלה ושהכל יעבור בשלום ומתוך בשורות טובות.

למאפייתו של ר' יהודה כהן ז"ל היו מגיעות רבניות ונשים חשובות, לקיים את מצוות "הפרשת חלה", ביניהן היתה הרבנית מרגלית הגר, אמו של הרבי מויז'ניץ שליט"א, שנודעה בצדקותה. בין הבאות בשערי "הצבי" בקביעות, היתה הרבנית המפורסמת בת שבע קנייבסקי ע"ה, בתו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א מירושלים – "פוסק הדור", ואשתו של הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א מבני-ברק, כמו גם הרבנית מויז'ניץ תליט"א, כולן רואות במאפית הצבי מקום אידיאלי ומתאים לקיום "הפרשת חלה" – המצווה המיוחדת לנשות ישראל.

סדר הפרשת חלה

הלש עיסה מחמשת מיני דגן כדי לאפות אותה, חייב להפריש ממנה חלה, אם יש בה קמח כשיעור. השיעור החייב בחלה הוא יותר מקילו וחצי, ויש אומרים קילו ורבע, לפיכך מפרישים חלה מקילו ורבע בלא ברכה, ואין מברכים אלא אם יש שם גרם קמח דגן. קמח של תפוחי אדמה, של אורז ושל תירס אינו בכלל קמח דגן.

 

 

וזה סדר ההפרשה:

חותכת מן העיסה חתיכה גדולה כזית, ומברכת:

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַפְרִישׁ חַלָּה מִן הָעִסָּה:

ואומרת – הֲרֵי זוֹ חַלָּה:

ואת החלה המופרשת שורפים באש או גונזים אותה דרך כבוד

תפילות ובקשות שנהוג לומר לאחר קיום המצוה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שהמצוה של הפרשת חלה תתחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה כמו הקרבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון, וכמו שלפנים היתה החלה נתונה לכהן והיתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותי, ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון, ואוכל לקיים מצות שבת קודש והימים טובים עם בעלי וילדינו להיות ניזונים מקדושת הימים האלה, ומהשפעתה של מצות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו, וברוב אהבה, ושתתקבל מצות חלה כאילו נתתי מעשר, וכשם שהנני מקיימת מצות חלה בכל לב, כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשמרני מצער וממכאובים כל הימים אמן.

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שבכח סגולת הפרשת חלה יתוקן עון אם כל חי, חוה, שהביאה מיתה על אדם הראשון שהיה חלתו של עולם. ובכן בכח סגולת זכות מצות הפרשת חלה, "בלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים" ולהניח ברכה אל בתינו.

ב"מאפיית הצבי" תוכלו לרכוש בצק לקיום המצוה!
לפרטים והזמנות: 03-674-0-674